Науково-технічний центр «Псіхєя» - незалежна приватна консалтингова компанія, створена в 1996 році для забезпечення підтримки прийняття рішень учасниками енергетичних ринків і органами державної влади в Україні

НТЦ «Псіхєя» – це

 • більш ніж двадцятирічний досвід роботи, визнаний авторитет, висока репутація в органах влади, ділових та експертних колах
 • унікальні методики отримання, обробки та аналізу інформації, що застосовуються в сфері гарантування національної безпеки
 • комплексний підхід до вирішення проблем
 • високий професійний рівень співробітників, які мають наукові ступені, вчені звання, досвід роботи в органах державної влади
 • багаторічне взаємовигідне співробітництво, в тому числі з провідними учасниками енергетичних ринків, комітетом Верховної Ради України з питань ПЕК, апаратом Ради національної безпеки і оборони, секретаріатом Кабінету Міністрів, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Державною фіскальною службою, Держстатом, Антимонопольним комітетом України
 • охоплення ринків, що перевершує можливості державних структур

НТЦ «Псіхєя» – це

 • власні друковані видання та інтернет-ресурси, збірники наукових праць, монографії, навчальні посібники і довідники
 • авторські інформаційно-аналітичні системи реального часу і власні бази даних
 • експертно-аналітичні круглі столи, семінари, науково-практичні конференції для різних аудиторій
 • тренінги зі стратегічного планування, управління ризиками, аналізу державної політики та політики суб'єктів господарювання
 • наукові дослідження і практичні розробки в галузі державного управління, економіки, соціології, екології, архетипіки, переробки нафти і газу, хімічного і енергетичного машинобудування

Наші продукти

 • мультісервісна інформаційно-аналітична система реального часу Psychea
 • система online-аналізу ринку нафтопродуктів України PsycheaFuel
 • система експертного обговорення PsycheaExpertus, що використовувалась для підготовки проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року
 • виходить українською та англійською мовами. Глянсовий журнал TERMINAL - видання для власників великого і малого бізнесу, менеджерів і держслужбовців, що пропонують нетривіальні рішення на енергетичних ринках; інвесторів, які бажають вкласти свої фінанси і інтелект у нові технології
 • експертно-аналітичні круглі столи (ЕАКС) - офіційний авторський продукт НТЦ «Псіхєя», створений для вирішення складних завдань
 • широкий спектр консалтингових та інформаційних послуг, сценарні прогнози, маркетингові дослідження для паливно-енергетичного комплексу

Принципи діяльності

Принцип 1: Економіка

Ми розуміємо, що довгострокова прибутковість компаній на енергетичних ринках є найважливішою умовою досягнення цілей в бізнесі. Вона забезпечує необхідні корпоративні ресурси для інвестування. Рішення приймаються виходячи з аспектів сталого розвитку та оцінки ризиків.

Діяльність НТЦ «Псіхєя»:

 • моделювання енергетичних ринків для прогнозу їх розвитку та вибору раціональної стратегії управління компанією в заданих товарних, територіальних і часових межах
 • формування загальноукраїнського та регіональних паливно-енергетичних балансів, надання вихідних даних про енергетичні ринки для органів державної влади та власних досліджень компаній
 • аналіз ризиків ведення бізнесу в паливно-енергетичному комплексі
 • консультування та підготовка аргументованих відповідей на запити органів державної влади
 • тренінги зі стратегічного планування, управління ризиками, аналізу державної політики та політики суб'єктів господарювання
Принцип 2: Конкуренція

Ми прагнемо до чесної та етичної конкуренції при дотриманні норм законодавства. Ми не перешкоджаємо вільній конкуренції з нами інших компаній.

Діяльність НТЦ «Псіхєя»:

 • комплексний аналіз ринків з використанням системного підходу та кращих світових практик
 • оцінка дій конкурентів, їх стратегії і тактики
 • розробка пропозицій по ціновій політиці компаній у різних сегментах енергетичних ринків
Принцип 3: Чесне ведення справ

Ми наполягаємо на чесному і справедливому веденні справ і очікуємо того ж від наших партнерів.

Діяльність НТЦ «Псіхєя»:

 • інформування споживачів про товари, послуги та програми лояльності клієнтів у довідкових виданнях, власних друкованих та інтернет-ресурсах
 • консультування тільки на основі глибоких аналітичних досліджень
 • реалізація функцій незалежного арбітра
 • незалежна перевірка і оцінка дій ділових партнерів
Принцип 4: Охорона праці, здоров'я, безпеки та довкілля

Ми є соціально відповідальною компанією. Ми допомагаємо знаходити шляхи зниження впливу на довкілля, обумовленого діяльністю, продукцією і послугами учасників енергетичних ринків.

Діяльність НТЦ «Псіхєя»:

 • презентація і просування соціальних і екологічних ініціатив бізнесу у власних друкованих та Інтернет-ресурсах, на галузевих конференціях, круглих столах, форумах, виставках і в ЗМІ
 • вироблення та обговорення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем; підготовка спільних публікацій у ЗМІ
 • інформування громадськості про екологічні загрози та способи их усунення
Принцип 5: Інформація та спілкування

Ми визнаємо необхідність регулярного діалогу і взаємодії з усіма, на кого впливає діяльність учасників енергетичних ринків.

Діяльність НТЦ «Псіхєя»:

 • налагодження взаємовигідного діалогу представників бізнесу та інститутів громадянського суспільства з органами державної влади
 • інформування учасників енергетичних ринків і органів влади про перспективи розвитку енергетики, нові ризики та можливі зміни «правил гри»
 • експертно-аналітичні круглі столи, семінари, науково-практичні конференції для різних профільних аудиторій
 • власні друковані видання та інтернет-ресурси, збірники наукових праць, монографії, навчальні посібники і довідники
 • власні дослідження і розробки в галузі державного управління, економіки, соціології, екології, архетипіки, переробки нафти і газу, хімічного і енергетичного машинобудування
Принцип 6: Дотримання норм і правил

Ми дотримуємося всіх чинних правових норм і правил країн, в яких здійснюємо свою діяльність, і вимагаємо цього від інших.

Діяльність НТЦ «Псіхєя»:

 • аналіз енергетичної політики і регуляторного впливу прийнятих і нормативних документів, що готуються до прийняття
 • ініціювання обговорення та прийняття законодавчих актів і нормативних документів, спрямованих на вирішення соціально значущих проблем

Наші контакти:

+38 (044) 223-5003, +38 (050) 310-7731, +38 (067) 401-3151

oil@ukroil.com.ua